Carregant

Cerca un text

Notícies Serveis Generals Viticultura

IRRIGA – Recuperació d’Aigües Pluvials

Logo Irriga

L’aigua és un dels recursos més preuats per al cultiu i la vida.
Donat que les dades ens indiquen una variabilitat meteorològica cada cop més extrema, l’estalvi i reutilització d’aigua pluvial es un fet cada cop més freqüent a la nostra zona.

Es per això que ens plau informar-los del nou acord al que hem arribat amb l’empresa IRRIGA especialitzada en sistemes de recuperació d’aigua i reg, amb preus i descomptes especials pels nostres associats per a tot tipus d’instal·lacions.

Irriga desenvolupen projectes útils, eficients i sostenibles, amb una tecnologia específica per a cada treball i localització amb l’objectiu d’aconseguir el màxim rendiment de la instal·lació. La proposta es basa en la instal·lació de recollida i re-aprofitament d’aigua de pluja i la impermeabilització de basses per l’emmagatzematge d’aigua.

Sistemes recollida i reaprofitament d’aigua de pluja.

ImatgeHomeRegantAiguaDipòsit

La recupercaió de pluvials consisteix en la recollida d’aigua de pluja d’una superfície (normalment una teulada) i desprès de filtrar-la, emmagatzemar-la en un dipòsit per a la posterior utilització per regar o per a usos d’aigua no potable.

Desprès d’un estudi previ , Irriga  us proposarà la instal·lació que més s’ajusti a les vostres necessitats, ja sigui a instal·lació industrial o una petita instal·lació domèstica, tot amb unes condicions avantatjoses per als usuaris de CCV.

*Aquest tipus d’instal·lacions son subvencionables a través del programa PASVE

Impermeabilització Basses.

ImatgeBassaImpermeavilitzada

Realitzen impermeabililitzacions amb geomembrana (polietilè, PVC, EPDM i butil), estudien la capacitat de la bassa perquè s’adeqüi a les vostres necessitats, aconsellen la solució òptima, redacten el projecte i porten la direcció d’obra.

Els serveis que ofereixen son: Dimensionament i disseny de basses d’aigua, Optimització i cubicació dels moviments de terra i capacitat, Impermeabilització de Basses d’aigua potable i reg, Basses de purins/dejeccions ramaderes, Abocadors i depuradores, Dipòsits de formigó i xapa i totes les operacions de manteniment i reparació

*Aquest tipus d’instal·lacions son subvencionables a través del programa PASVE

Características del acorde:

  • Descomptes des del  20% sobre Dipòsits, material i accessoris (excepte mà d’obra i serveis externs).
  • Pressupost personalitzat segons necessitats.
  • Condicions de pagament segons pressupost.
IRRIGA
Pol.Ind.Camí del Frares
C/A Parc. 2 Nau 3 – 25190 – Lleida.
Contacto comercial : Jordi Pérez – jperez@irriga.es  – Tel. 682 25 50 35

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o comentari a comunicacio@ccv.cat o al 93 169 42 42.

Proposta prèvia
Propera Proposta

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *