CENTRAL DE COMPRES

 

A CCV som un equip de professionals especialistes en compres i contractacions amb una llarga experiència en diversos sectors. 

Treballem amb l’unic objectiu de gerenar valor a través de la reducció de costos de producció per a viticultors i cellers. 

En un sector tant atomitzat, la generació d’estalvi via volum agregat de compra es manifesta com la única opció vàlida per assolir una important reducció de costos sostingut en el temps.

2017
Any d'establiment
-11%
Estalvi mig assolit (2020)
+300 Viticultors i 80 Cellers

Caves i Cellers

Caixes – Embalatges

Dipòsits i Subministraments

Sistemes Analítics

Sucre

Propilenglicol – Taps Corona

Químics – Equips Neteja

Viticultura

Combustible

Fitosanitaris 

Adobs – Emparrat

Maquinària Agrícola

Recanvis i accessoris 

Lubricants

Substitució Pneumàtics

Xarxa d’estacions Meteorològiques

Serveis Generals

Consum Elèctric

Instal·lacions Solars

Missatgeria Urgent

Transport Mercaderia

Prevenció Riscos Laborals

Protecció Dades

Catàleg